EDP

Systém obsahuje 24 hráčsky úspěšných her a je distribuován ve dvou typech kabinetů. Dotyková spodní obrazovka.